Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

O projekcie

 

TOP EDUCATION Sobiesław Sowa zaprasza nauczycieli i uczniów z Państwa Szkoły do udziału w  projekcie:

 

Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę” – innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

 

 

Szczegółowe założenia projektu:

 

Projekt skierowany jest do 450 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 30 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (fizyki i przyrody).

 

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy będą uczestniczyli  w zajęciach:

-        dodatkowych w okresie testowania innowacyjnych programów nauczania w terminie         od II 2013 r. do VI 2015 r.

-        dodatkowych  w okresie wdrożenia innowacyjnych programów nauczania w terminie        od IX 2013 r. do VI 2015 r.

-        obowiązkowych przewidzianych w siatce godzin szkoły, w terminie                                   od IX 2013 r. do VI 2015 r.

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych  programów nauczania przedmiotów: fizyka i przyroda w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego, w terminie od 01.08.2012 r. do 31.07.2015 r.

 

Projekt ma również na celu:

  1. Zainteresować eksperymentem na lekcjach fizyki i przyrody 450 uczniów dzięki opracowaniu i wykorzystaniu innowacyjnych programów nauczania w terminie od II 2013 r. do VI 2015 r.;
  2. Rozwinąć zainteresowania treściami z fizyki i przyrody z wykorzystaniem eksperymentów fizycznych;
  3. Wdrożyć nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniami na lekcjach fizyki i przyrody w terminie od IX 2014 r. do VI 2015 r.
  4. Wzmocnić umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach w terminie od IX 2013 r. do VI 2015 r.

 

 

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA:

 

I   OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA: termin realizacji

 IX 2012-II 2013

Zostaną opracowane 3 innowacyjne programy nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych (fizyki dla gimnazjum, fizyki dla szkoły ponadgimnazjalnej, przyrody dla szkoły ponadgimnazjalnej). Programy zostaną opracowane przez Zespół Ekspercki składający się z 5 nauczycieli. Zostanie uruchomiona platforma internetowa z panelem dyskusyjnym.

II  TESTOWANIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA: termin realizacji

 III 2013-VIII 2013

Zostanie przeprowadzone 48 godz. zajęć warsztatowych dla nauczycieli oraz testowanie na zajęciach pozalekcyjnych przygotowanych programów nauczania w 30 grupach uczniów.

III WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA: termin realizacji            IX 2013-VI 2015

Podczas zajęć obowiązkowych w 30 klasach zostaną wdrożone innowacyjne programy nauczania. Realizowane będą warsztatowe spotkania Zespołu Ekspertów, których celem będzie szczegółowe opracowanie materiałów pomocniczych. Realizowane będą zajęcia dodatkowe w 30 grupach uczniów. Po opracowaniu ostatecznej wersji, programy nauczania i materiały pomocnicze zostaną rozpropagowane w wersji elektronicznej oraz pocztą tradycyjną. Wszystkie materiały, raporty badań, materiały metodyczne do wykorzystania na zajęciach zostaną zamieszczone na platformie internetowej projektu.

 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

- wdrożenie w szkołach 3 innowacyjnych programów nauczania w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych z przedmiotów: fizyka dla gimnazjum, fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych.

- realizacja projektu przyczyni się do rozwinięcia zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz do osiągania lepszych wyników uczniów na egzaminach zewnętrznych z  fizyki, wpłynie także na wybór ścieżki edukacyjnej uczniów związanej z naukami przyrodniczymi.

Uczestnicy otrzymają:

- 30 szkół zostanie wyposażonych w tablice interaktywne, które będą wykorzystywane podczas testowania i wdrożenia programów nauczania,

- 450 uczniów otrzyma pendrive do pracy na zajęciach na platformie internetowej projektu.

 

 

Organizator projektu:


TOP EDUCATION Sobiesław Sowa

ul. Energetyczna 10A/12, 53-330 Wrocław

Kierownik projektu: Andrzej Maciejowski

tel. 508 201 803,

e-mail: andrzej.maciejowski@topeducation.com.pl

         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Odwiedziny: 604002
  • Do końca roku: 309 dni
  • Do wakacji: 117 dni

Niedziela, 2018-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego
Luty
pnwtsrczptsond
1234
567891011
12131415161718
Pokaż wydarzenia w dniu 19 lutego202122232425
262728
Nie udało się załadować pogody.