Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zadania w projekcie

Wdrażanie projektu.


1. Podział zadań

Zgonie z planem projektu wszyscy partnerzy starają się pogłębić swoją wiedzę o środowisku naturalnym, poznać ‘Matkę Naturę’ w swojej własnej kulturze, zdobyć informacje na temat fauny i flory danego kraju i regionu, znaleźć odpowiednie miejsce aby posadzić drzewa podczas wizyty partnerskiej, etc. Uczestnicy projektu nie tylko organizują sadzenie drzew, ale również przygotowują zajęcia związane z wystawami promującymi ochronę środowiska swoich krajach, tworzą wielojęzyczny słownik o środowisku, kręcą krótkie filmy, przygotowują ulotki, etc. Wszyscy partnerzy współpracują ze sobą i są jednakowo zaangażowani we wdrażanie projektu.

Podział poszczególnych zadań:


Turcja jest koordynatorem projektu. Monitoruje współpracę szkół oraz postęp wszystkich działań. Organizuję ostatnią podsumowującą wizytę.


Funkcjonowanie strony internetowej oraz przechowywanie dokumentacji cyfrowej na tej stronie, jak również zarządzanie nią jest zadaniem Hiszpanii.


Francja wydaje i publikuje  broszurę związaną z projektem.


Partnerzy z Włoch tworzą słownik i Cd z muzyką o przyrodzie.


Szwecja  jest odpowiedzialna za nagrywanie krótkich filmów.


Testy sprawdzające wiedzę ekologiczną uczniów na początku projektu oraz w końcowej fazie są przygotowywane przez Polskę.


Wystawy rysunków, zdjęć, plakatów związanych z ochroną środowiska są organizowane przez Rumunię.


2. Współpraca i komunikacja.

Organizujemy komunikację wśród wszystkich partnerów głównie poprzez e-maile, stronę projektu, Skype (video konferencje), Facebook, MSN, telefony, smsy, zwykłą pocztę oraz fax.

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre z powyższych środków komunikacji są bardziej odpowiednie aby  pogłębiać swoje umiejętności językowe.

Koordynator projektu nadzoruje rozwój współpracy, monitoruje postęp działań oraz spełnia funkcję głównego punktu kontaktowego. Ustalimy czas na regularne rozmowy online, aby zapewnić informację zwrotną do koordynatora projektu.

Koordynator szkolny jest odpowiedzialny za udział w każdej wymianie oraz regularne składanie sprawozdań do koordynatora projektu. Każda szkoła bierze udział w wymianie do 6 innych krajów goszczących zgodnie z harmonogramem i zaplanowaną ilością wymian koordynator szkolny bierze udział w każdym wyjeździe. Uczniowie biorą udział w różnych zaplanowanych zajęciach w mieszanych międzynarodowych grupach. Wszystkie 7 krajów goszczą innych partnerów przez 5 dni roboczych. Kraj goszczący jest zobligowany do zapewnienia zakwaterowania dla minimum 2 uczniów z kraju.

Dzielimy się odpowiedzialnością za projekt jednakowo wiec jeśli zdarzy się  cos nieoczekiwanego próbujemy znaleźć rozwiązanie. Jeśli pojawiłby się konflikt miedzy partnerami to większością głosów sprawa jest  rozwiązana w demokratyczny sposób. Jeśli jedna ze szkół chciałaby wycofać się z projektu lub będzie odrzucona inny partnerzy przyjmują jej zadania.

Wszystkie materiały dotyczące zajęć, zadań i wszelkich innych działań będą umieszczane na stronie internetowej.


3. Zaangażowanie uczestników projektu.

Stare chińskie przysłowie mówi: „ Daj biednemu rybę, a będzie mógł zjeść ją raz; naucz go jak ją złowić, a będzie w stanie robić to wiele razy”. Naszym zamierzeniem jest nauczyć naszych uczniów jak troszczyć się o   naszą przyrodę i chronić ją, co to oznacza być obywatelem Europy, jak używać nowych technologii, co mamy nadzieję przygotuje ich do przyszłego życia

Nasze partnerstwo koncentruje  szczególnie się na  uczniach. Dzięki temu projektowi poprawią oni swój poziom świadomości o środowisku. Na przykład będą oni dyskutować o skutkach globalnego ocieplenia, poszukiwać skutków wycinki lasów i próbować znaleźć rozwiązania. Uczniowie dowiedzą się wiele nowych treści związanych ze środowiskiem na zajęciach Eco-clubu czy lekcjach biologii.

Będą czynnie zaangażowani, utrzymując ze sobą kontakt, komunikując się, dzięki czemu poprawią znacznie swoje umiejętności językowe, nie tylko z języka angielskiego, ale również języków partnerskich krajów. Utworzą mini słowniki, broszury, nakręcą krótkie filmy, zrobią zdjęcia oraz będą korzystać ze strony  internetowej.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w dyskusjach, warsztatach, przedstawieniach, doświadczeniach, zajęciach sportowych, zajęciach na rzecz zebrania funduszy, pisaniu artykułów  w szkolnych gazetkach  i wystawach. Będą również mogli decydować jakie tematy chcą poznać lepiej, co chcieliby zbadać i jakie prace przeprowadzić. Uczniowie nie tylko będą zaangażowani w planowanie i  realizowanie zadań w projekcie, ale również w ewaluację poprzez wypełnianie różnych testów, ankiet i formularzy zwrotnych przygotowanych przez nauczycieli.

Nauczyciele szkół partnerskich poznają nowe metody nauczania i będą mogli wykorzystać je w swojej pracy i włączyć do programu nauczania szkoły. To również poprawi współpracę w grupie i nada nowy wymiar współpracy w nauczanie swojego przedmiotu. Nauczyciele dzięki wyjazdom do różnych placówek  będą mieli  nowe możliwości poznania i  obserwacji pracy i organizacji zajęć lekcyjnych oraz szansę podzielenia się  swoimi doświadczeniami. Nauczyciele będą monitorować rozwój i przebieg poszczególnych zadań oraz działać jako punkt kontaktowy podczas wdrażania projektu.


4. Działania integrujące

 Podczas wypracowywania naszych celów będziemy stosować interdyscyplinarne przybliżanie różnych przedmiotów szkolnych w tym projekcie. Mamy zamiar powiązania ze sobą kilku działań np. wędrówki w terenie z umiejętnością orientacji, etc.

Będziemy pracować z naszymi uczniami  przygotowując prezentacje związane z danym krajem, jego bogactwem naturalnym, danymi statystycznymi określającymi zanieczyszczenia środowiska i jego konsekwencje, porównania pomiędzy wyglądem środowiska lokalnego z przeszłości i obecnego. Podczas  realizacji naszych celów będziemy poruszać się między przedmiotowo i angażować różne sfery życia codziennego.

Zaplanowane zadania:

• prezentacje o każdym kraju i jego naturalnych bogactwach,

• tworzenie strony internetowej,

 •zakładanie Eco-klubów w każdej szkole,

•porównywanie pomiędzy wyglądem środowiska lokalnego z przeszłości i obecnego, aby podkreślić zmiany i skutki uprzemysłowienia,

•Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z partnerskimi szkołami,

•redagowanie, publikowanie i rozprowadzanie dokumentacji związanej ze wspólnie opracowanymi zadaniami,

•przeprowadzanie ustnych i pisemnych zadań,

 •Występy uczniów ( parady skautów, konkursy piosenki, przedstawienia),

•Organizowanie dni ekologii, tworzenie i rozprowadzanie materiałów informujących o treściach ekologicznych,

•samoocena  realizacji działań w projekcie.

 

5. Ewaluacja

Ciągłą praktyką w projekcie będzie działający system oceniania na każdym kolejnym szczeblu. Spotkania uczniów i nauczycieli będą prowadzone aby ocenić postępy w  wypełnianiu zadań w projekcie i nanoszenie poprawek, jeśli będą potrzebne. Każda wizyta będzie momentem sprawdzenia postępu realizacji poszczególnych zadań. Jeśli coś nie będzie wykonane prawidłowo,  będą poszukiwane nowe metody rozwiązania problemu. Będą prowadzone rozmowy z uczestnikami projektu, nauczycielami i uczniami oraz określany stopień zadowolenia z zadań w projekcie i ich rezultatów. Końcowa ewaluacja będzie dotyczyć koordynacji projektu i osiągnięcia zamierzonych celów. Rodzice będą oceniać cały projekt poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz  komentarze ich dzieci.

Będziemy  oceniać nasz projekt przy pomocy różnych środków t.j. ankiet, pre-testów, post-testów, mini projektów o  EU, ochronie środowiska  oraz zbieranie opinii w krótkich ocenach opisowych. Będziemy używać forum na stronie internetowej aby dokonywać ewaluacji projektu. Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli możliwość zgłaszania własnych sugestii dotyczących projektu, tak aby dane zadania mogło być wykonane jak najpełniej.


6. Rozpowszechnianie

Poprzez stronę internetową każdy kraj będzie mógł umieszczać różne materiały dotyczące projektu, zdjęcia i produkty końcowe.

 • Odwiedziło nas: 738188
 • Do końca roku: 17 dni
 • Do wakacji: 189 dni

Piątek, 2018-12-14

Imieniny: Alfreda, Izydora
Grudzień
pnwtsrczptsond
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 • Ząbkowice Śląskie
 • 0°C
 • pochmurno z przejaśnieniami
 • Wiatr: 1m/s NE
 • Ciśnienie: 1023 hPa
 • Wilgotność: 95%
 • Wschód słońca: 07:46
 • Zachód słońca: 15:48
 • Źródło: OpenWeatherMap